Πως θα μας βρείτε

Με Δημόσια Συγκοινωνία
Από το κέντρο Θεσσαλονίκης με τα λεωφορεία Νο 3 & 39, από Καλαμαριά με το 33.
Περιφερειακή οδό από ανατολική είσοδο πόλης στην έξοδο προς Χαριλάου Μ.Ψελλού.

 

Με μεταφορικό μέσο ή με τα πόδια
Χρησιμοποιήστε το googlemaps ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες

Για να κάνετε αναζήτηση πληκτρολογείστε τη διεύθυνση στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από το χάρτη στη μορφή [Οδός αριθμος , Τ.Κ. (προτείνεται) ή Πόλη , Χώρα]
π.χ. Εγνατίας 127,54630, Ελλάδα ή Εγνατίας 127,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα
και πατήστε το πλήκτρο Διαδρομή